Information om SMTM:s ekonomiska läge

09 april 2020

Våra fyra museer påverkas kraftigt av Vasamuseets förlorade intäkter eftersom de tillhör samma organisation. När besökarna uteblir på grund av coronaviruset står museerna inför både akuta och långvariga ekonomiska problem. Omfattande besparingsåtgärder har redan införts men de räcker inte utan nu förbereds för att varsla personal och som yttersta konsekvens är stora delar av museernas verksamhet i fara. Utan stöd hotas ett unikt kulturarv. 

Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM, driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet. Vasamuseet skiljer sig från de andra genom att vara helt intäktsfinansierat och inte få något anslag från staten. Men det styrs och regleras enligt statliga myndigheters regelverk och har därmed enbart möjligheter att spara ett litet överskott från ett år till nästa. Detta har varit ett fungerade system i många år då Vasamuseet haft stora intäkter men nu tappar myndigheten nästan halva sin budget och läget är mycket kritiskt. Till sommaren 2020 tar de likvida medlen slut.

Ett omfattande paket med olika besparingsåtgärder har tagits fram inom myndigheten. Alla kostnader som inte är verksamhetskritiska är stoppade och en rad ytterligare åtgärder är vidtagna, men det kommer inte att räcka. SMTM planerar därför nu för varsel.

– Vi har löpande dialog med Kulturdepartementet som känner till vår svåra situation och vi gör förstås allt som står i vår makt för att så få som möjligt ska behöva sluta. Men situationen är så svår att varsel inte går att undvika. Blir det nödvändigt med många uppsägningar kommer det allvarligt att drabba alla museerna inom myndigheten, säger överintendent Leif Grundberg.

Pressmeddelanden

Läs pressmeddelandena från våra fyra museer:

Till toppen