Första stödvaggan på plats

29 maj 2024

Vasas nya stödvagga. Här på styrbords sida, den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet. Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM. CC-BY.

Så kom den på plats: den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet Vasa. Den monterades på plats onsdagen den 29 maj – och inget fick gå fel.

Dagens 17 utvändiga stöttor som skeppet Vasa vilar i ska ersättas av 27 specialkonstruerade vaggor med en led under kölen, byggda i stål. Allt för att kunna bevara skeppet för framtiden. Nu har en av dessa, nummer 23, kommit på plats. Till hösten fortsätter arbetet med stödkonstruktionen enligt plan. Magnus Olofsson, projektchef för projektet Stötta Vasa, berättar: 

– Det känns väldigt bra att monteringen idag gick enligt planerna, det bådar gott inför arbetet som återstår med att bygga och montera den nya stöttningen.

Träet i skeppet Vasa är ömtåligt och har tappat en hel del av sin ursprungliga styrka. Över tid har det uppstått deformationer i skrovet, samtidigt som skeppet som helhet rör sig alltför mycket. Det handlar om små rörelser, men på lång sikt kan de få stora konsekvenser. Om inget görs kommer skeppet till slut att kantra.

– Problemet med dagens stöttning är att den inte stöttar skeppet på tillräckligt många ställen. Som om inte det vore nog stöttar den dessutom på fel ställen här och var. Därför är den nya konstruktionen helt utformad efter hur skeppet är konstruerat och stödvaggorna placeras där de behövs bäst, berättar Magnus Olofsson.

Varje stödvagga är unik

Stödvaggorna är var och en skapade efter den särskilda plats på skeppet där de ska monteras. Dessutom monteras 182 lastceller i stödkonstruktionen.

– Det är för att vi ska veta exakt hur mycket last stöttningen tar i varje unik stödjepunkt. Som en bonus kommer vi också kunna ta reda på hur mycket själva skeppet väger, vilket vi inte vet idag, säger Magnus Olofsson och fortsätter:
– Vikten ligger någonstans mellan 800 och 1200 ton, och vi har utgått från den högre siffran när vi har dimensionerat den nya stöttningen. Vasa har svårt att bära sin egen vikt. Därför kommer så småningom även ett inre stöd, som ett skelett av stål, monteras i skeppet. Och för att kunna göra detta så bra som möjligt är det en fördel att veta exakt vad skeppet väger.

Den största utmaningen sedan bärgningen

Sammanfattningsvis ska den nya stödkonstruktionen se till att fixera skeppet, stötta det så att rörelser i skrovet bromsas, minimera risken för sprickbildningar och kollaps samt se till hon behåller sin befintliga form.
Konstruktionen och bygget av den nya stöttningen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet behöver hjälp med finansieringen av stödkonstruktionen och har därför en insamling som vänder sig till allmänheten, donatorer och sponsorer.

Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar drygt en miljon besökare från hela världen varje år. Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till 400-årsdagen för Vasas första och enda seglats.

Mer information

Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till 400-årsdagen för Vasas första och enda seglats. Mer om den nya stöttningen och insamlingen finns på Vasamuseets webbplats.