Forskningspris till Flyktens materialitet

26 april 2023

Anna Arnberg, chef för kulturarvsenheten, var på plats på Sveriges vårmöte och tog stolt emot priset. Foto: Sophie Nyman, SMTM.

Sjöhistoriska museet fick igår ta emot årets forskningspris från FOMU (Forskning vid museer), för projektet Flyktens materialitet. 

Motiveringen från FOMU lyder:

I Flyktens materialitet görs tingen till nav i en ny historia om flykten från Baltikum till Sverige. Tingen utforskas och behandlas som materiell realitet såväl som bärare av individers berättelser. Flyktens farkoster och föremål aktiveras genom museernas många kanaler, som utställning, bok och föremålsdatabas, till att skapa ny och forskningsbaserad kunskap om faror, förhoppningar och faktiska villkor. Projektet är därmed ett praktexempel på den museispecifika forskningens fantastiska potential.

Priset delades ut vid Sveriges Museers vårmöte. 

Om Flyktens materialitet

Läs mer om Sjöhistoriska museets utställning ”Flykten från Baltikum” som är ett resultat av projektet. 

Flykten från Baltikum (Sjöhistoriskas webbplats)

Flykten från Baltikum visas hela 2023.

Projektmöte-foto-anneli-karlsson-sm-smtm.jpg

Från ett projektmöte. Från vänster: Anna Arnberg, Mirja Arnshav och Elin Larsson Heppling. Foto: Anneli Karlsson, SMTM. CC BY. 

BåtAnneliKarlsson.jpg

En flyktbåt i utställningen Flykten från Baltikum på Sjöhistoriska museet. Foto: Anneli Karlsson, SMTM. CC BY.