Domänbyte för SMTM

28 maj 2019 15:05

 

Måndag den 27 maj byter Statens maritima och transporthistoriska museer domän till smtm.se. Det innebär att myndigheten får en ny webbadress och nya e-postadresser.

Den 1 januari 2018 utvidgades Statens maritima museers uppdrag till att även omfatta det transporthistoriska kulturarvet. Från den 1 januari 2019 ändrades myndighetens namn till Statens maritima och transporthistoriska museer.

Som en följd av det vidgade uppdraget och namnbytet byter myndigheten även sin domän för webbadress och e-postadresser till förkortningen SMTM.  

Webbadressen blir www.smtm.se och e-postadresserna fornamn.efternamn@smtm.se

Den gamla domänen, maritima.se, fortsätter fungera under en längre övergångsperiod.

Foto: Ur Järnvägsmuseets samlingar

Till toppen