DN Debatt: Om coronapandemins påverkan

10 maj 2021 11:05

Foto: Emil Schön, Riksantikvarieämbetet.

Överintendent Lars Amréus har tillsammans med övriga chefer för landets tretton centralmuseer skrivit en debattartikel som i söndags publicerades på DN Debatt.

Debattartikeln handlar om coronapandemins stora påverkan på museernas ekonomi och de konsekvenser detta kan få för museernas omfattande och unika samlingar, museernas kompetensförsörjning och den stora samlade kunskapen om vårt gemensamma kulturarv.

Ur debattartikeln:

”Utan ytterligare stöd till fler museer och framför allt stärkt långsiktig finansiering som möjliggör fortsatt utveckling, effektiv samlingsförvaltning och nödvändig digitalisering, står stora kulturhistoriska värden på spel.”

Till toppen