Djurgården prisas som inspiration för andra platser världen över

09 mars 2023

På plats i Berlin var Olga Starling från Skansen och Mathias Andersson från Vasamuseet som tog emot priset å hela Djurgårdens vägnar. Foto: KDI.

Kungliga Djurgårdens Intressenter (KDI), som SMTM är en aktiv medlem i, fick första pris i Green Destinations Story Award på ITB-mässan i Berlin bland 100 utvalda och engagerade destinationer i världen.

Som Ombord tidigare berättat om tog sig KDI i september in på den internationella listan Green Destinations Top 100 Sustainability Stories. Den 7 mars tog KDI hem första priset i Green Destinations Story Award för sitt gemensamma långsiktiga och strategiska arbetssätt i kategorin Business and Marketing på ITB-mässan i Berlin. Camilla Zedendahl, vd på Kungliga Djurgårdens Intressenter, berättar:

– Vi har, tillsammans med våra 60 attraktioner på Djurgården, arbetat strategiskt och praktiskt i 6 år med att förbättra och inspirera varandra för att hållbart utveckla Djurgården som besöksmål. Att vi nu lyft fram som en inspiration för andra, bland 100 av världens engagerade destinationer känns fantastiskt. Det ger oss kraft i arbetet framåt.

Priset motiveras med att Djurgårdens hållbarhetsarbete inspirerar genom ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt och där man gått från ord till handling för att tillsammans nå gemensamt antagna hållbarhetsmål. Arbetet är fullt av utmaningar och lösningar och visar på kraften i att arbeta tillsammans för en stark och långsiktigt hållbar utveckling på Djurgården. Jan Naumburg, hållbarhetsstrateg vid SMTM, säger:

– Det här priset visar att när vi stora och små aktörer inspirerar och hjälper varandra så når vi också längre.

Om priset

Green Destinations Top 100 Sustainability Stories är en årlig tävling som samlar in och hyllar initiativ kring hållbar turism och god praxis från destinationer över hela världen, med målet att inspirera till ett hållbart ledarskap inom besöksnäringen.

Om KDI:s hållbarhetsarbete

Vinnare Royaldjurgarden.JPG