Arlanda flygsamlingar stänger för flytt

15 december 2022

Foto: Oliver Lindkvist, SMTM.

Arlanda flygsamlingar kommer under 2023 att flytta från hangaren på Arlanda då fastighetsägaren Swedavia har sagt upp hyresavtalet. Den 7 januari stänger samlingarna för besökare.

Arlanda flygsamlingar, AFS, består av ca 3000 objekt med bland annat flygplan, motorer, simulatorer och servicefordon. Samlingarna finns idag i en hangar på Arlanda flygplats och sköts och visas av föreningen Arlanda flygsamlingars vänner. Fastighetsägaren Swedavia har under 2022 sagt upp hyresavtalet på grund av att lokalerna behövs till annan verksamhet.

Omfattande flytt

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) ska ha genomfört flytten den 30 september 2023. Arlanda flygsamlingar stänger därför för besökare den 7 januari. Fram till dess håller Arlanda flygsamlingars vänner öppet tisdagar och torsdagar. Därefter påbörjas flyttarbetet på plats.

– Det är en omfattande, och inte helt enkel, flytt som kommer ta sin tid och sina resurser. Det kräver ju såklart en del att flytta våra flygfarkoster. Vi planerar nu för att kunna genomföra flytten på ett värdigt och ansvarsfullt sätt, säger Kjell Åström, chef för samlingsenheten transporthistoria.

Samlingarna kommer att packas ner för att magasineras i upp till fem år.

– Vi har nyligen skrivit ett hyresavtal för mellanlagring av samlingarna i lokaler där samlingarna kommer att förvaras på ett bra och säkert sätt, berättar Kjell Åström.

Långsiktig lösning

SMTM kommer under våren 2023 påbörja ett arbete med att ta fram en långsiktig lösning kring lokaler för och tillgängliggörande av samlingarna.

– Vår målsättning är att inom denna femårsperiod hitta mer permanenta lokaler som på ett bättre sätt säkerställer ett gott bevarande för de enskilda föremålen och flygfarkosterna, och som gör det möjligt att tillgängliggöra samlingen för intresserade, säger Kjell Åström.

SMTM har löpande kontakt med berörda föreningar inom flygsverige.

– Vi har en bra och givande dialog om hur vi tillsammans kan fortsätta framåt, säger Kjell Åström.

Till toppen