1800-talsvrak undersökt utanför Gotlands kust

27 september 2019 11:09

Myndighetens marinarkeologer undersökte i veckan ångfartyget Castlewood som grundstötte och förliste 1879 en mil sydost om Gotland. Länsstyrelsen vill veta om fartyget är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och kan då fornlämningsförklara det.

Fartyg som förlist före år 1850 får ett automatiskt fornlämningsskydd, medan fartyg som förlist senare inte har fornlämningsstatus. Följden blir att endast en bråkdel av de fartyg som förlist de senaste 170 åren får skydd. Lagen ger dock länsstyrelserna möjligheten att fornlämningsförklara även yngre lämningar om de är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, vilket länsstyrelsen på Gotland nu gett våra marinarkeologer i uppdrag att undersöka.

– Ångfarten är ett av de största tekniska framstegen inom sjöfartens historia då ett nytt framdrivningsmedel och möjligheten bygga i järn och stål vilket förändrade sjöfarten drastiskt. Hela denna epok är i princip oskyddad i och med den nya lagen. Därför är sådana här initiativ enormt viktiga för att kunna skydda delar av den historien, säger Jim Hansson, marinarkeolog.

Kan fornlämningsförklaras

I veckan har marinarkeologerna dokumenterat och värderat vraket, som om det bedöms vara tillräckligt kulturhistoriskt intressant kan komma att fornlämningsförklaras av länsstyrelsen.

Lastångaren Castlewood vilar sedan 1879 på cirka 30 meters djup utanför Gotlands sydöstra kust. 1996 upprättades en anmälan om brott mot kulturminneslagen efter att vraket misstänktes ha plundrats på bland annat skeppsapotek, mässingsdetaljer och porslin. Veckans dykningar visade att trots att Castlewood är nedbrutet och plundrat och skrovet har fallit ut, så finns en hel del fina detaljer.

– Något av det häftigaste är de två stora ångpannorna med maskinen. Men det finns även andra sevärda vrakpartier, säger marinarkeolog Mikael Fredholm som lett veckans dykningar.

Castlewood byggdes 1878, och hann alltså bara gå i trafik i ett år innan grundstötningen utanför Gotlands kust. Hon var då på väg från Kronstadt i Ryssland till Rotterdam i Nederländerna lastad med 22 000 tunnor råg och 4 000 tunnor linfrö. Hela besättningen kunde vid grundstötningen ta sig över i livbåtar och rädda sig till den gotländska kusten.

Bildtext: Ångfartyg i stål är en av de viktigaste symbolerna för industrialismen. Utanför Gotland vilar vraket efter ett sådant. Castlewood, som förliste 1879, dokumenteras för att kunna få fornlämningsskydd. Här undersöker Sjöhistoriska museets marinarkeologer fartygets ångpannor. Foto: SMTM