Det finns ett stort intresse för marinarkeologi och skeppsvrak. På Östersjöns botten vilar ett omfattande antal skeppsvrak som bevarats i århundraden med skroven mer eller mindre hela. Statens maritima och transporthistoriska museer planerar därför för ett nytt museum om Östersjöns världsunika kulturarv. Museet ska ligga i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Statens maritima och transporthistoriska museer har lång erfarenhet och kunskap inom området marinarkeologi. Med vrak och andra fynd som utgångspunkt vill vi berätta om de människor som haft havet som levebröd, sjöväg, slagfält – och grav. Om Östersjöns gemensamma historia och hur havet binder samman länder.

Det nya museet Vrak – Museum of Wrecks ska bevara och sprida kunskap om kulturarvet i Östersjön – och ta vrakens berättelser till ytan. Utställningarna och museet är en av flera kanaler som kommer att berätta om Östersjöns historia utifrån de världsunika vraken.