Museet Vrak – Museum of Wrecks, som öppnade i september 2021, berättar om det världsunika kulturarv som finns under Östersjöns yta. 

Vrak är ett marinarkeologiskt museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik tar museet berättelserna till ytan men låter vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet bygger på kunskap utifrån marinarkeologiska undersökningar och samarbeten med forskare.

Vrak ligger i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.