På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss.

Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

I museets arkiv, fotoarkiv, bibliotek och föremålsmagasin finns rika samlingar som speglar den svenska sjöhistorien.

Museet ansvarar också för kulturmiljövård inom det maritima området genom bland annat k-märkning av fartyg och utdelning av bidrag till historiskt värdefulla fartyg.

Sjöhistoriska finns i arkitekten Ragnar Östbergs vackra byggnad på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Sjöhistoriska museet bedriver forsknings- och bevarandeprojekt inom området arkeologi och är remissinstans för frågor som gäller kulturmiljövård under vatten.