Konduktörsväska från ca 1908. Foto: Ur Järnvägsmuseets samlingar/SMTM som finns på DigitaltMuseum.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har som uppdrag att tillgängliggöra det maritima och transporthistoriska kulturarvet vilket vi gör genom flera olika digitala plattformar. Information som framställs eller samlas in av myndigheten kan också ha användningsområden utanför vår verksamhet.

I enlighet med lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) finns här en sammanställning av de öppna data som vi erbjuder.

SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. 

Museisamlingar och myndighetsfotografier - DigitaltMuseum

Myndighetens museer (Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet) har omfattande samlingar av föremål, fotografier och arkivalier. Dessa finns tillgängliga på webbplatsen DigitaltMuseum.se.

Här finns också myndighetens egna fotografier både av föremål och av verksamheten. Myndighetens egna bilder är lagda under fri licens (cc-by) och metadatan som CC0. DigitaltMuseum har ett öppet API som kan hämta data via XML och JSON.

Museisamlingar och myndighetsfotografier – K-samsök 

Från DigitaltMuseum levererar SMTM också sina samlingsdata till K-samsök. Här länkas kulturarv från många svenska museer och kulturarvsinstitutioner. K-samsök har ett öppet API, metadatan är märkt med CC0 och SMTM:s egna bilder ligger under fri licens (cc-by).

Marinarkeologiskt register

Uppgifter kring vrak och andra maritima lämningar, samt förlisningar finns fritt tillgängligt via Riksantikvarieämbetets tjänst FMIS. Inloggning för yrkesanvändare krävs för åtkomst. Metadatan är märkt med CC0.

Maritim terminologi och auktoriteter – KulturNav

I KulturNav publicerar SMTM i samarbete med åtta andra kulturarvsinstitutioner maritima termer och auktoriteter som länkad öppen data (LOD) med öppet API. Metadata är märkt med CC0:

  • Fartyg
  • Fartygstyper
  • Namngivna fartygstyper
  • Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri
  • Rederier
  • Serietillverkade fartyg
  • Svenska marinens klasser för örlogsfartyg
  • Varv