Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och utvecklar fem museer: Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. 

På SMTM:s museer finns omfattande samlingar, arkiv och bibliotek. Sedan 2018 ingår även de väg- och trafikhistoriska samlingarna i Kjula samt Arlanda flygsamlingar i myndigheten.