Statens maritima och transporthistoriska museer driver och utvecklar de fyra statliga museerna Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda våra besökare total tillgänglighet och ett värdskap av högsta klass.

På våra fyra museer finns omfattande föremålssamlingar, arkiv och bibliotek. Dessutom finns en väghistorisk samling i Kjula och en flyghistorisk samling på Arlanda. Samlingarna förvaltades tidigare av Trafikverket, men från och med 1 januari 2018 ingår de transporthistoriska samlingarna i Statens maritima och transporthistoriska museer.