Vrak – Museum of Wrecks

Vrak - Museum of Wrecks berättar om
skepps-vrak i Öster-sjön.
Museet ligger i Stockholm.

Vårt kultur-arv i Östersjön är unikt.
Det finns ingen annanstans i världen.
Och det handlar om tusen-tals år.
Här finns många vrak kvar att utforska.

Vi vill berätta om vraken
tillsammans med de andra
länderna kring Östersjön.
Det gör vi med hjälp
av modern teknik.

Till toppen