Vrak – Museum of Wrecks

Vi planerar att öppna
ett nytt museum år 2020.
Det ska handla om skepps-vrak i Öster-sjön.
Museet ska finnas i Stockholm.

Vårt kultur-arv i Östersjön är unikt.
Det finns ingen annanstans i världen.
Och det handlar om tusen-tals år.
Här finns många vrak kvar att utforska.

Vi vill berätta om vraken
tillsammans med de andra
länderna kring Östersjön.
Det kommer vi att göra
med hjälp av modern teknik.

Till toppen