Vi samverkar

SMTM samverkar med andra museer.
Vi samarbetar också med föreningar,
organisationer och enskilda personer.
Vi ger råd och stöd till dem.

Våra vän-föreningar är viktiga för oss.
Tillsammans med dem stöttar vi små museer.
Vi driver också forum.
Vi är med i många sammanhang.
Där talar vi om marinens kultur-arv,
veteran-båtar och järnvägs-historia.

På SMTM jobbar experter.
De kan uttala sig om olika saker.
Myndigheten ger också bidrag
till fartyg och fritids-båtar.

Till toppen