Vi forskar

Det viktigaste för oss på SMTM
är kunskap om kultur-arvet.
Alltså kunskap om vår historia till sjöss,
på vägar, järnvägar och i luften.
Det är grunden för vårt uppdrag.
Vi forskar därför mycket.
Det är helt själv-klart för oss.

Vi forskar bland annan om Vasa.
Vi forskar också om marin-arkeologi
och om järnvägens historia.

SMTM har skapat
Centrum för maritima studier.
Det har vi gjort i samarbete med
Stockholms universitet.
Där forskar vi om maritim historia,
etnologi och arkeologi.

Du kan läsa mer om det
på universitets hemsida.

 

Till toppen