Vasamuseet

På Vasamuseet finns krigs-skeppet Vasa.
Vasa sjönk år 1628.
Efter 333 år på havets botten i Stockholm
tog man upp Vasa igen.
Vasa är otroligt bra bevarad.

På museet berättar vi om
människorna på Vasa
och om Vasas tid.
Vi berättar om
hur man hittade Vasa igen
och bärgade henne ur vattnet.
Forskare studerar än i dag
hur vi ska kunna bevara skeppet
för framtiden.

Till toppen