Vad kan man lära sig av gamla fartyg?

Gamla fartyg som har sjunkit i havet Östersjön
kan ligga under vattnet länge
utan att bli förstörda
eftersom vattnet i Östersjön
är kallt och mindre salt än andra hav.

Om vi studerar de gamla fartygen
kan vi lära oss mycket om hur människor levde förr,
hur de byggde sina skepp,
hur och vart de seglade bland annat.