Vad är Statens maritima museer?

Statens maritima och transporthistoriska museer ska se till
att alla som vill
ska få lära sig mer om
hur människor har levt av havet,
rest på havet och krigat på havet.

Här finns vi

Statens maritima och transporthistoriska museer
Karlskrona
Box 48
Karlskrona

Telefonnummer: 0455 35 93 00
E-post: registrator@smtm.se