Om Statens maritima och transporthistoriska museer

Statens maritima och transport-historiska museer
är en statlig myndighet.
Vår förkortning är SMTM.
Fem museer hör till myndigheten.
I Stockholm har vi Vasamuseet
och Sjöhistoriska museet
och Vrak - Museum of Wrecks.
I Karlskrona finns Marinmuseum.
Och i Gävle har vi Järnvägsmuseet.

Varje år kommer det
nästan två miljoner människor
till våra museer.
Det är både svenskar och
besökare från hela världen.
Museerna ska vara intressanta
för alla människor.
Det är vårt mål.

På våra museer berättar vi om
båtar, tåg och transport.
Det handlar om sjöfart och järnvägar.
Vi samlar på saker som har att göra med
sjö, hav, järnväg, väg och flyg.
Vi tar hand om sakerna.
Vi visar dem för våra besökare.
Men vi vill också lära oss mer om
vårt kultur-arv.

Vår uppgift är att
ge människor nya kunskaper.
Du som kommer till oss ska
kunna få uppleva saker.
Vi vill att du ska
komma ihåg besöket länge.
Det ska kännas spännande.

Till toppen