Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet berättar om
människans historia till sjöss.
Här får du lära dig om handels-sjöfart,
fritids-båtar och fartygs-historia.

Människor har seglat i många tusen år.
Det visar också sakerna i våra samlingar.
I utställningarna berättar vi
både om hur det var förr
och hur det är nu.