Marinmuseum

Marinmuseum berättar om
den svenska marinens historia.
Här får du lära dig mer om
krigs-fartyg och sjö-strid.
Det finns utställningar om till exempel
stor-makts-tiden på 1600-talet.
Vi berättar också om kalla kriget
och om hur det är i dag.

U-båten Neptun hör till museet
sedan år 2014.