Tervetuloa Valtion meri-museoile (maritima)

Valtion meri-museot oon valtion viranomhainen jonka tehtävä oon pittää merikulttuuriarvon elävännä ja lisätä tietoa siittä.

Met hoiama kolmea merimuseota: Merimuseo Karlskronassa , Vasa-museo ja Merihistuurialinen museo (Sjöhistoriska) Stockholmissa. Met freistaama olla korkean luokan isäntä ja otama vasthaan nuin 1,4 miljoonaa museovierasta joka vuosi.

Meän museoissa oon paljon tavarakokoelmia, kirjastoja (bibliotek) ja arkiiviä joila monela laila oon yhtheys merihistuurihaan, esimerkiksi siviili ja militääri merenkulku, tekniikka ja laivoitten rakentaminen. Kokoelhmiin tullee koko ajan uutta materiaalia omitten nyky-dokymentasjuunitten ja julkasuitten kautta.  Suuri osa meän kokoelmista oon saatavilla digitaalisissa tietokannoissa (databaser) jokka löyät meän webbpaikoitten kautta.

Met lissäämä tietoa merikulttuuri-miljöistä. Vasta havattuja hylkyjä (vrak) rekistreerathaan jatkuvasti ja tietoja muinaismuistoista veen alla esitethään Riksantikvarieämbetet:in tietokannassa Fornsök. Met tarjoama kans konsylttipalveluja meri-arkeologiin aluheela, esimerkiksi ko tehhään plaania maala eli veen alla.

Viranomhainen tekkee uloskäsin suuntautuvvaa työtä niin ette tieto merikulttuuri-arvosta kehittys ja lissäintys. Sen met tehemä muumuassa rakentamalla verkostoja (nätverk) ja muita fuurymmi-kohtaamisia eri teemoitten ympärillä. Met tehemä kans työtä sillä mallin ette k-merkkaama laivoja ja vapa-ajan venheitä sen takia ette net kulttuurihistuurialiset arvot jokka oon meän kulkuvassa (flytande) kulttuuriperinössä huomioihaan.  Met annama kans rahalista tukea histuurialisesti arvokhaile laivoile.

Met tutkima itte ja tuema tutkimuksia meri-arkeologiin, etnologiin ja histuurian aloila. Yhtheistyönä Stockholmin yniversiteetin kans alottaa vuona 2010 Meritutkimuskeskus (Centrum för maritim forskning) ja viranomhaisella oon käynissä muumuassa tutkimus Vasan löytämisestä ja laivan konserveerinki-ongelmasta.

Valtion merimuseot tekevä työtä puhthaaman miljöön puolesta! Met olema  Skandinaavian ensimäiset museot jokka oon miljöösertifieerattu kansanvälisen standardin ISO 14001 mukhaan.