Valtion maritiimit ja kuljetushistuurialiset museot

Valtion maritiimit ja kuljetushistuurialiset museot (SMTM) oon valtiolinen virasto joka tekkee töitä ette säilyttää, kehittää ja rakentaa ylös tietoja maritiimistä ja kuljetushistuurialisesta kulttuuriperinöstä.

Meän toiminta pittää laajentaa ihmisitten mailmankuvvaa muuttavan tion, unohtumattomitten kokemuksitten ja suuren innon kautta. Toiminta pittää kansa olla asia kaikile ihmisille yhtheiskunnassa.

Met johama ja kehitämmä Marinimuseota Karlskronassa, Vaasamuseota ja Merihistuurialista museota Stokholmissa ja Rautatiemuseota Gävlessä.
Yhtheensä likemäksi kaks miljoonaa ihmistä Ruottista ja mailmasta käyvät meän museoissa vuosittain.

Marinimuseo

Marinimuseo kertoo ruottalaisen marinin histuuriata – suurmahtiaijan meritaisteluista purjelaivoila, kylmän soan aikakauesta ja nykyaijasta. Vuelta 2014 lähtien sukelusvene Neptun kuuluu kansa musehoon.

Merihistuurialinen museo

Merihistuurialinen museo kertoo ihmisen monituhatvuotisesta histuuriasta merelä, kuvattu ynikitten kokoelmitten kautta. Täälä entisaika ja nykyaika kohtaavat näyttelyissä joilako oon fuukkys kauppamerilaivasthoon, vapa-aikavenekulttuuhriin ja laivahistuurihaan.

Vaasamuseo

Vaasamuseolla meän käviät kohtaavat ynikin hyvinsäilytetyn sotalaivan Vaasan vuelta 1628. Täälä sitä saapii ottaa ossaa laivan ihmisitten histuuriasta, Vaasan aijasta, kunka laiva löyethiin uuesti ja nostethiin veestä jälkhiin 333 vuotta Stokholmin virran pohjala ja käynissäolevasta tutkimuksesta ette säilyttää Vaasan.

Rautatiemuseo

Rautatiemuseon mailmanynikissä kokoelmassa oon yli 300 ajoneuvoja 1800-luvun keskivaiheesta tähhään päihvään mennessä. Kokoelmassa oon kansa rautatiehistuurialisia esihneitä ja suuri kuva-arkiivi jossako oon 500 000 valokuvvaa.

Rautatiemuseo oon nykyhään kiini renuveerinkin vuoksi. Sillä aikaa järjestethään reisuja histuurialisilla junila koko maassa ja Junahallissa näytethään parriimat kokoelmasta joinaki kertoina.

Uusi museo: Vrak – Museum of Wrecks

Itämeren mailmanynikki mutta tuntematon kulttuuriperintö oon fuukkyksessä uuele museoarenalle jonka met suunittelemma vihitä käythöön 2020. Uuenaikhaisella tekniikalla ja yhtheistyössä muitten maitten kansa ympäri Itämeren tavote oon ette näyttää ja antaa perspektiiviä maritiimistä histuuriasta ja ihmisen suhtheesta hänen ympäristhöön, tuhansitten vuositten kautta.

Kuljetushistuurialiset kokoelmat

Vuelta 2018 lähtien meän toiminthaan kuuluu kansa se kuljetushistuurialinen kulttuuriperintö. Meän tiehistuurialiset kokoelmat oon Kjulassa ja siinä oon satoja konheita ja ajoneuvoja 1900-luvulta, yhessä tuhansitten eri kokositten ja muotositten tavaroitten kansa. Meän kokoelmat sivilistä lennosta oon yhessä hankaarissa Arlantan lentokentälä ja siinä oon kokohnaiset lentokonheet ja osat, vanhiimat varhaiselta 1900-luvulta.

Tutkimus

Tieto maritiimistä ja kuljetushistuurialisesta kulttuuriperinöstä oon meän tehtävän pohja. Tutkimus oon sen takia luonolinen ja intekreerattu osa meän toiminassa. Tutkimus oon muun muasta Vaasasta ja sen aijasta, mariniarkeolokiista ja rautatien histuuriasta.

Yhtheistyössä Stokholmin yniversiteetin kansa, SMTM oon laittanu, Keskus maritiimile opinolle/Centrum för maritima studier (CEMAS), joka oon tutkintokeskus jollako oon fuukkys maritiimile histuurialle, etnolokiile ja arkeolokiile.

Yhtheistyö

SMTM tekkee yhtheistyötä ja antaa neuvoja ja tukea rekiunaalile ja paikalisille museoile, iteällile föreninkille, orkanisasuunile ja yksityisile.
Yhtheistyössä meän ystäväföreninkitten ja muitten ositten kansa siviliyhtheiskunnasta met annama tukea iteällile museotoiminalle ja johama ja olema matkassa eri fuurymmissä muun muassa marinin kulttuuriperinöstä, veteraanivenheistä ja pohjosmaisesta rautatiehistuuriasta.

SMTM tekkee kansa kultuurihistuurialisia arvosteluja ja jakkaa avustusta laivoile ja vapa-aikavenheile.