Tervetuloa Valtion merimuseoihin

Valtion merimuseot on Ruotsin valtion viranomainen, jonka tehtävänä on merellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja sitä koskevan tietämyksen lisääminen.

Toimintamme kattaa kolme merimuseota: Marinmuseum (Merimuseo) Karlskronassa sekä Vasamuseet (Vasa-museo) ja Sjöhistoriska museet (Merihistoriallinen museo) Tukholmassa. Museoissa vierailee vuosittain noin 1,4 miljoonaa kävijää, joille me pyrimme tarjoamaan ensiluokkaisia elämyksiä.

Museoissamme on runsaasti erilaisia esineitä sekä kirjastoja ja arkistoja, jotka esittelevät merihistoriaa eri näkökulmista, esimerkiksi siviili- ja sotilasmerenkulkua sekä meritekniikkaa ja laivanrakentamista. Dokumentoimalla omaa aikaamme ja tuottamalla erilaisia julkaisuja lisäämme kokoelmiin jatkuvasti uutta materiaalia. Suuri osa kokoelmista on koottu digitaalisiin tietokantoihin, jotka ovat käytettävissä verkkosivuillamme.

Keräämme tietoa merellisistä kulttuurimiljöistä. Rekisteröimme jatkuvasti uusia laivanhylkylöytöjä ja julkaisemme vedenalaisia muinaisjäännöksiä koskevia tietoja Valtion antikviteettiviraston Fornsök-tietokannassa. Tarjoamme myös meriarkeologian konsulttipalveluja maanpäällisten ja vedenalaisten kohteiden rakentajille.

Valtion merimuseot työskentelee ulospäin suuntautuneesti kehittääkseen ja lisätäkseen tietoja merellisestä kulttuuriperinnöstä mm. perustamalla erilaisia verkostoja ja järjestämällä eriaiheisia foorumitapaamisia. Huomioimme kelluvan kulttuuriperintömme kulttuurihistoriallisia arvoja myös julistamalla laivoja ja vapaa-ajanveneitä kulttuurikohteiksi. Myönnämme lisäksi taloudellista tukea historiallisesti arvokkaille aluksille.

Harjoitamme ja tuemme meriarkeologiaan, -etnologiaan ja -historiaan liittyvää tutkimusta. Käynnistämme yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa vuonna 2010 meritutkimuskeskuksen (Centrum för maritim forskning). Tutkimme myös Vasa-laivan hylkyä ja siihen liittyviä konservointiongelmia.

Valtion merimuseot työskentelee puhtaamman ympäristön puolesta! Museomme ovat Skandinavian ensimmäisiä ISO 14001 -standardin mukaan sertifioituja museoita.