Ruotsin valtion merimuseo ja kuljetushistoriallinen museo

Ruotsin valtion merimuseo ja kuljetushistoriallinen museo (SMTM) on Ruotsin valtion viranomainen, jonka tehtävänä on merellisen ja kuljetushistoriallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen sekä niitä koskevan tietämyksen lisääminen.
Tavoitteemme on laajentaa ihmisten maailmankuvaa sitä muuttavilla tiedoilla, unohtumattomilla kokemuksilla ja sitouttamalla. Lisäksi toiminnan tulee olla koko yhteiskunnan ulottuvilla.

Pidämme yllä ja kehitämme Karlskronassa toimivaa Merimuseota (Marinmuseum), Tukholmassa sijaitsevaa Vasa-museota (Vasamuseet) ja Merihistoriallista museota (Sjöhistoriska museet) sekä Gävlessä toimivaa Rautatiemuseota (Järnvägsmuseet).

Museoissamme vierailee vuosittain kaksi miljoonaa ihmistä Ruotsista ja muista maista.

Merimuseo

Merimuseo kertoo Ruotsin merenkulun historiasta suurvalta-ajan purjealusten meritaisteluista kylmän sodan tapahtumiin ja nykyaikaan saakka. Sukellusvene Neptun on kuulunut tämän museon kokoelmiin vuodesta 2014 alkaen.

Merihistoriallinen museo

Merihistoriallinen museo kertoo ihmisen monituhatvuotisesta historiasta merellä ainutlaatuisten kokoelmiensa avulla. Täällä menneisyys ja nykyaika kohtaavat näyttelyissä, jotka kertovat kauppamerenkulusta, laivojen historiasta ja huviveneilystä.

Vasa-museo

Vasa-museossa kävijät kohtaavat ainutlaatuisen Vasa-sotalaivan vuodelta 1628. Täällä kerrotaan laivaväestä, Vasa-laivan aikakaudesta, sen löytämisestä Tukholman läheltä pohjaan hautautuneena 333 vuoden kuluttua uppoamisestaan ja meneillään olevasta tutkimuksesta Vasa-laivan säilyttämiseksi.

Rautatiemuseo

Rautatiemuseon koko maailmassa ainutlaatuiseen kokoelmaan kuuluu 300 ajoneuvoa 1800-luvun puolivälistä nykyaikaan saakka. Lisäksi kokoelmassa on rautatiehistoriallisia esineitä ja laaja 500 000 valokuvan arkisto. 

Rautatiemuseo on toistaiseksi suljettu remontin vuoksi. Sen aikana kaikkialla Ruotsissa kuitenkin järjestetään museojunamatkoja. Lisäksi museon junahallissa esitellään kokoelman parhaimmistoa tiettyinä aikoina.

Uusi museo: Vrak – Museum of Wrecks

Uudella museoalueella esitellään Itämeren ainutlaatuista mutta tuntematonta kulttuuriperintöä. Suunnitelmien mukaan se otetaan käyttöön vuonna 2020. Tarkoituksena on esitellä ja avata näkökulmia merihistoriaan ja ihmisten suhteeseen ympäristöönsä tuhansien vuosien aikana modernin tekniikan ja muiden Itämeren alueen maiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

Kuljetushistorialliset kokoelmat

Kuljetushistoriallisen kulttuuriperinnön vaaliminen tuli osaksi toimintaamme vuonna 2018. Tiehistorialliset kokoelmamme sijaitsevat Kjulassa. Se koostuu sadoista koneista ja ajoneuvoista 1900-luvulta sekä tuhansista erilaisista esineistä. Siviili-ilmailukokoelmamme sijaitsee lentokonehallissa Arlandan lentokentällä. Vanhimmat lentokoneet ja niiden osat ovat 1900-luvun alusta.

Tutkimus

Meri- ja kuljetushistoriallisen kulttuuriperinnön vaaliminen muodostaa toimintamme ytimen. Siksi tutkimus kuuluu siihen luonnollisena ja kiinteänä osana. Se kohdistuu esimerkiksi Vasa-laivaan ja sen aikakauteen, meriarkeologiaan ja rautatiehistoriaan.

SMTM on yhteistyössä Tukholman yliopiston kanssa perustanut Meritutkimuskeskuksen (CEMAS), joka keskittyy merenkulun historiaan, etnologiaan ja arkeologiaan.

Meritutkimuskeskus CEMAS (linkki ulkoiseen sivustoon)

Yhteistyö

SMTM tekee yhteistyötä alueellisten ja paikallisten museoiden, aatteellisten yhdistysten, järjestöjen ja yksittäisten tahojen kanssa antaen neuvoja ja tukea.

Tuemme aatteellista museotoimintaa, pidämme yllä esimerkiksi merenkulun kulttuuriperintöön, museolaivoihin ja pohjoismaiseen rautatiehistoria keskittyviä verkostoja sekä osallistumme niiden toimintaan yhteistyössä ystäväyhdistystemme ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi SMTM laatii kulttuurihistoriallisia arvioita sekä myöntää avustuksia laivoille ja huviveneille.