Start SMTM

Det här är vi

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Nyheter

1800-talsvrak undersökt utanför Gotlands kust

27 september 2019 11:09

Myndighetens marinarkeologer undersökte i veckan ångfartyget Castlewood som grundstötte och förliste 1879 en mil sydost om Gotland. Länsstyrelsen vill veta om fartyget är särskilt kulturhistoriskt värdefullt och kan då fornlämningsförklara det.

Ny utställning invigd på Marinmuseum

25 september 2019 13:09

Museet var fullt av förväntansfulla besökare när nya utställningen "Krigets ansikten – Polska ubåtar i Sverige 1939 – 1945" invigdes den 17 september.

Maritim internationell kongress invigs i Stockholm

13 september 2019 11:09

Den 15-20 september 2019 samlas 105 delegater från 29 länder i Stockholm och Mariehamn för att närvara vid ICMM:s kongress för maritima museer runt om i världen.

 

Fler nyheter

Nytt museum öppnar 2020

Våra museer

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen i Karlskrona och sträcker sig ut i vattnet mitt i örlogsstaden.

Marinmuseum

Sjöhistoriska

På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

Sjöhistoriska museet

Vasamuseet

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer.

Vasamuseet

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet berättar den svenska järnvägens historia. Museets samling håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. I samlingen finns också föremål och ett stort bildarkiv. Museet finns i Gävle. 

länk till www.jarnvagsmuseet.se