Det här är vi

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Nyheter

Stockholmarnas favoritmuseum: Vasamuseet

21 februari 2020 13:02

Vasamuseet blev stockholmarnas favoritmuseum – för tredje året i rad.

Välbesökt verksamhet

23 januari 2020 14:01

Under 2019 besökte nästan 2 miljoner människor SMTM:s museer och det kördes fler tågresor än tidigare. 

Ny chef för Sjöhistoriska museet

12 december 2019 11:12

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, blir ny chef för Sjöhistoriska museet.

Fler nyheter

Nytt museum öppnar 2020

Våra museer

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen i Karlskrona och sträcker sig ut i vattnet mitt i örlogsstaden.

Marinmuseum

Sjöhistoriska

På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

Sjöhistoriska museet

Vasamuseet

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer.

Vasamuseet

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet berättar den svenska järnvägens historia. Museets samling håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. I samlingen finns också föremål och ett stort bildarkiv. Museet finns i Gävle. 

länk till www.jarnvagsmuseet.se