Det här är vi

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet som arbetar med att bevara, utveckla samt bygga upp kunskaperna om det maritima och transporthistoriska kulturarvet.

Vår verksamhet ska vidga människors världsbild genom kunskap som förändrar, oförglömliga upplevelser och engagemang. Verksamheten ska också vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Vi driver och utvecklar Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

Nyheter

Favorit i repris: Maskinhistorisk dag i sörmländska Kjula

11 september 2023 12:09

Lördagen den 16 september blir det liv och rörelse på den gamla vägstationen strax öster om Eskilstuna. Då finns möjlighet att se olika veteranfordon som lingrävare, väghyvlar och veteranlastbilar under arbete och i öppet visningsmagasin.

Gamla flygplan på väg

10 augusti 2023 13:08

I mitten av augusti går det att se gamla flygplan från Arlanda flygsamlingar flyttas längs bilvägen från Arlanda till Rosersberg. Flytten innebär vägavstängningar samt specialanpassningar och utmaningar längs vägen. Hur ska till exempel ett flygplan som är 5 meter högt passera under en bro med en fri höjd på 4,97 meter?

Sveriges modernaste myndighet

29 juni 2023 10:06

SMTM är en av fem statliga myndigheter som gått till finalomgången för utmärkelsen ”Sveriges modernaste myndighet 2023”.

Fler nyheter

Våra museer

Läs mer om Marinmuseum på www.marinmuseum.se

Marinmuseum

Marinmuseum berättar den svenska marinens historia – om stormaktstidens sjöstrider under segel, om kalla krigets epok och om nutiden. Museet finns på Stumholmen i Karlskrona och sträcker sig ut i vattnet mitt i örlogsstaden.

Läs mer om Sjöhistoriska museet på www.sjohistoriska.se

Sjöhistoriska

På Sjöhistoriska kan hela familjen upptäcka människans mångtusenåriga historia till sjöss. Här möts dåtid och nutid i utställningar med fokus på handelssjöfart, marinarkeologi och Östersjön.

Läs mer om Vasamuseet på www.vasamuseet.se

Vasamuseet

Vasamuseet är ett av Skandinaviens mest välbesökta museer. Här finns det unikt välbevarade örlogsskeppet Vasa från 1628 i all sin prakt, utsmyckad med hundratals träskulpturer.

Vrak – Museum of Wrecks

Vrak – Museum of Wrecks är myndighetens yngsta museum och berättar om det för många okända kulturarvet på Östersjöns botten. Med utgångspunkt från marinarkeologin, får besökaren genom digitala utställningar uppleva den rika historia och de personliga berättelserna som vilar under ytan.

Läs mer om Järnvägsmuseet på www.jarnvagsmuseet.se

Järnvägsmuseet

Järnvägsmuseet berättar den svenska järnvägens historia. Museets samling håller internationell toppklass och består av över 300 fordon från mitten av 1800-talet till idag. I samlingen finns också föremål och ett stort bildarkiv. Museet finns i Gävle. 

Till toppen